Europa behöver EU och EU behöver reformer

Europa behöver EU och EU behöver reformer

Ska Européer ha någon suveränitet i den globala världen så behövs EU. Ska demokratin värnas i den nya världsordningen så behövs EU.

De problem vi ser i dagens EU med bristande insyn, demokratiskt underskott, ett svagt medborgerligt engagemang och ineffektivitet kan allt härledas till systematiken med Europeiska rådet och ministerrådet. Här krävs omfattande reformer.

Mellanstatligheten måste ersättas av en folkvald regering. Ett federalt system med tydlig maktfördelning mellan EU och medlemsstater. Det betyder inte mer centralisering men ett starkare och tydligare EU.

Mathias Darmell

Talesperson i EU- och migrationsfrågor

Schengen är inte problemet

Schengen är inte problemet

Den 25/1 träffas EUs inrikesministrar för att diskutera Schengen. Den troliga utgången av mötet blir att möjligheten till interna gränskontroller förlängs från 6 månader till maximala 2 år. Bakgrunden är den rådande flyktingkrisen. 

I retoriken handlar det om att säkra EUs (Schengens) externa gräns. I praktiken så handlar det inte om säkerhetspolitik utan om att stänga ute flyktingar. 

Österrikes inrikesminister driver också på om att Grekland bör uteslutas ur Schengen om inte Grekland säkrar sina gränser. Även om hotet möter visst motstånd hos bland annat Luxemburg så är det ett troligt senario inom en snar framtid. 

Det är helt fel väg att gå! 

EUs medlemstater borde i unionens anda ta ett solidariskt ansvar för situationen i vårt närområde och för människor på flykt. Det är ytterst naivt att tro att dagens politik ökar Europas säkerhet, varken på kort eller lång sikt. Tvärtom kan konsekvenserna för vår säkerhet bli ödesdigra om den europeiska integrationen avtar eller upplöses. Konsekvenserna av att sopa den humanitära krisen under mattan utgör ett säkerhetspolitiskt hot genom ökad radikalisering i vårt närområde. Inte för att människor söker sig till fundamentalism utan för att dom lämnas utan val. 

Vi socialliberaler är mycket oroliga över den politiska utvecklingen i flera av EUs medlemstater. En utveckling som får direkta följder för EUs gemensamma politik genom ministerrådet och europeiska rådet. Det är en populistisk, protektionistisk och kortsiktig politik som Europa inte har skådat sedan integrationen påbörjades för 65 år sedan. 2016 är få medlemsstater förskonade från inflytande av denna politik och opportunisterna bakom den. 

Mathias Darmell

Talesperson i EU- och migrationsfrågor

Gott nytt år

Gott nytt år

2015 har varit ett mörkt politiskt år i Sverige och i Europa

Det öppna, demokratiska och solidariska samhället som vi har värnat och byggt sedan andra världskriget har aldrig varit så hårt ansatt som det har under 2015. 

2015 har också stärkt oss i att ljuset inte slocknar när politiken mörknat. Civilsamhället har som sällan skådat stått upp för humanistiska värderingar när politiker och ledare har svikit. 

2016 måste bli året då vi gemensamt vänder utvecklingen och gör politiken till ett instrument för ljuset, hoppet och framtiden igen.
Följ med oss i framtidsbygget. 

Gott nytt år!


Hotet från blockpolitiken 

Hotet från blockpolitiken 

Den svenska blockpolitiken som alltmer liknar ett tvåpartisystem hotar vår demokrati och välfärd.

Efter det senaste valet har vi bevittnat hur den cementerade blockpolitiken har skapat ett svagt  och ofta panikartad ledarskap både på riksnivå och i flera kommuner. Vi bevittnar samtidigt att majoriteten i våra folkvalda kammare inte kan lämna SD utan indirekt inflytande över den förda  politiken. Som en följd av detta ser vi en fortsatt normalisering av SDs rasistiska och främlingsfientliga politik. 

Så länge blockpolitiken består eller tills att väljarna helt ritar om den politiska kartan så kommer denna utveckling att fortgå och Sverigedemokraternas inflytande över den kaosartade politiken kommer att fortsätta att öka även om partiets stöd skulle minska. 

Mathias Darmell 

Id-kontrollerna drabbar oss alla

Id-kontrollerna drabbar oss alla

Regeringens hastigt införda id-kontroller i Öresund träder i kraft på måndag. 

Socialliberalerna har tidigare kritiserat införandet av gränskontroller med motiveringen att dessa hotar asylrätten, den fria rörligheten och att gränskontrollerna sker på bekostnad av ordinarie polisarbete. 

Id-kontrollerna som regeringen nu inför innebär ytterligare ett hot mot framförallt asylrätten och den fria rörligheten. 

Socialliberalerna är också kritiska till att regeringen utökar transportörsansvaret. Id-kontrollerna innebär i praktiken att kommunalarbetare skall utföra myndighetsutövning och att de privata transportbolagen kommer att bötfällas i varje enskilt fall där kontroll inte genomförts. 

Regeringen har varnats av näringslivet i regionen att id-kontrollerna hotar hela Öresundsregionens ekonomi. Även facket har varnat regeringen för att dessa påtvingade arbetsuppgifter hotar säkerheten och arbetsmiljön för deras medlemmar. Facket kräver därför att personal skall jobba i par och att det skall finnas säkerhetsvakter ombord på tåg och bussar. 

Det är oundvikligt att allt detta kommer att drabba resenärer och pendlare genom högre kostnader och kraftiga trafikförseningar.

Socialliberalerna vill med omedelbar verkan riva upp beslutet om id-kontroller och uppmanar regeringen att skapa lagliga asylvägar till Sverige för att på så sätt få både kontroll och värna asylrätten. 

Valdi Ivancic

Partiledare

Mathias Darmell

Talesperson 

Regeringen hörsammar äntligen Socialliberalerna

Regeringen hörsammar äntligen Socialliberalerna

Det är bra att regeringen nu hörsammar några av Socialliberalernas åtgärdsförslag för att hantera den akuta flyktingsituationen, även om det satt väldigt långt inne.

Den viktigaste åtgärden är att regeringen lättar på kraven för tillfälliga flyktingboenden med syfte att lösa den akuta bostadssituationen. De åtgärder som regeringen äntligen vidtar måste följas av ytterligare åtgärder för att mottagningen ska fungera humant och optimalt. Vi uppmanar även regeringen att snegla på Socialliberalernas integrationsförslag. 

Samtidigt kan vi konstatera att regeringens gränskontroller har varit förödande för flyktingar i behov av asyl. Antalet asylsökande har minskat med 70 % sedan gränskontrollerna infördes i panik. Dessa siffror visar tydligt att regeringen inte värnar asylrätten när det hettar till. 

Mathias Darmell

Talesperson i migrationsfrågor 

Flyktingkrisen statuerar ett exempel

Flyktingkrisen statuerar ett exempel

Flyktingkrisen statuerar ett exempel för Europa. Dagens och morgondagens utmaningar får inte plats inom ramen för de gamla europeiska nationalstaterna.

Hur ska vi då reformera EU till en effektiv och demokratisk tjänare åt Europa när vi mentalt är kvar i debatten inför folkomröstningen?

Politiker, partier och media har ett stort ansvar i att lyfta debatten till en värdig och ansvarsfull nivå. Det är av största vikt för vår demokrati och för Europas framtida stabilitet att medborgarna i Sverige och övriga EU görs delaktiga i europapolitiken, inte minst när det gäller EUs systematik, struktur och demokrati. 

Socialliberalerna tar EUs behovs av reformer på största allvar och kommer att fortsätta att skapa debatt gällande Europapolitik och Europas framtid. Vi hoppas att även dagens riksdagspartier förmår att ta den debatten. 

Mathias Darmell

Talesperson i EU- och migrationsfrågor