Är det så här vi vill se Sverige i framtiden?

sdintedemokrati

Medlemmar tystas och de som säger emot förpassas ut till kylan. Det spelar inte någon roll på vilken nivå man är. Det har flera personer fått erfara alltifrån SDs egna partistyrelse och ända ner i ungdomsförbunden.

De medlemmar som hänvisar till SDs egna stadgar hotas och förlöjligas. Man skickar järnhanden, Rickard Jomshof, på dem och han ryter ifrån genom att säga att det är hans väg eller inte alls. Vilken väg som är hans väg och vad den grundas på framkommer aldrig. Det är tydligen inte så viktigt att redogöra för vilka inom SD som bestämt vad som ska gälla till och med över partiets egna partistadgar.

Det är knappast en överraskning att SD är extremt toppstyrt. Det är inte heller förvånande att den existerar en ‘hemlig’ topp inom SD som inte ens medlemmar ur den egna partistyrelsen känner till namnen på mer än att det existerar sådana grupper.

Under åren som gått har flera högt uppsatta SD-representanter gått ut och hotat inte bara muslimer, flyktingar och invandrare i allmänhet utan även media, andra politiker och socialliberaler. Det har framställts genom att stora grupper kommer deporteras, dödas, spärras in och förbjudas sina åsikter eller yttrandefrihet när SD väl sitter i maktens korridorer.

Dessa anklagelser har ‘viftats bort’ av olika talespersoner från SDs topp som att det är enstaka individer som inte representerar partiets politik och syn på samhället.

Men när nu en liten, unik topp inom SD tar till olika icke-demokratiska metoder för att stoppa demokratiska gången inom det egna partiet så finns det inga tvivel längre. Man är helt enkelt beredd att göra allt som krävs för att ta makten, behålla den och avvisa kritiker på de mest obekväma sätt man kan komma på.

Det här borde inte komma som någon överraskning för någon ute i vårt land, allra minst oss socialliberaler, men det som är oroande är att detta är en tydlig fingervisning om hur Sverige kommer se ut om SD ‘tar makten’!

Och det värsta av allt; alla tiger, ingen säger emot, SD får ökat stöd på sekt-lik retorik och på hot samt hårdare tag mot allt och alla!

För den som inte förstått det ännu: SD är ett DIREKT HOT MOT DEMOKRATIN och ALLT som har med MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER att göra Och det är inte bara muslimer och flyktingar som är i farozoner. Tydligen är alla som inte skrämts till tystnad och speciellt ‘socialliberaler’ det största hotet för SD. Med all sannolikhet för att vi socialliberaler står för FRIHET, JÄMLIKHET och MEDMÄNSKLIGHET!

Det liknar mer och mer det parti och det Tyskland som Adolf Hitler skapade när han tog makten.

Vilket SVERIGE väljer DU!?

 

Annonser

Det är oundvikligt att vi får betala ett pris

Det är oundvikligt att vi får betala ett pris

 
Goda socialliberaler följer sina värderingar för att man tror på dom. För att man är övertygad om att dessa leder till något gott. 

Sverige är ett land med stora resurser även om dom inte är oändliga.

Vi ska dock inte tro att Sverige och Europa kan undkomma att betala ett pris för den humanitära krisen som vi står mitt uppe i.  

Det vi måste välja är om vi ska betala det kortsiktiga eller det långsiktigt priset.  

För Socialliberalerna är det ett enkelt val. Vi väljer att betala det kortsiktiga priset för vår humanism. Vi har den politiska viljan och vi står stadigt på vår värdegrund.

Mathias Darmell
talesperson i EU- och migrationsfrågor

I medborgarnas tjänst

I medborgarnas tjänst

Det ska vara attraktivt att vara anställd inom den offentliga sektorn. Särskilt inom myndighetsutövningen där konkurrensen från privata aktörer med rätta är obefintlig. 

Den utveckling vi har haft under dom senaste 20-25 åren har skapat en kompetensflykt från våra myndigheter. Situationen inom Polisen är bara toppen på isberget. 

Det handlar inte bara om löneutveckling utan lika mycket om andra förmåner som arbetsmiljö, karriärvägar och internrepresentation. 

Det är en samhällsfara när den offentliga sektorn inte kan mäta sig med den privata.  
Det är inte en fråga om storleken på den offentliga säktorn utan på dess kvalite.

Svenska myndigheters personalpolitik ska ligga i täten för att säkra en rättssäker myndighetsutövning. Det är värt varje skattekrona.  

Mathias Darmell

Övervakningssamhället

Övervakningssamhället

Den 4 juni 2015 begärde Socialliberalerna i ett öppet brev att regeringen skulle tillsätta en oberoende utredning och utvärdering av den så kallade FRA lagen. 

Socialliberalerna åberopade i sin begäran flera skäl till varför en oberoende utredning av FRA lagen bör ske. Det viktigaste skälen är att utreda om lagen har haft önskad effekt och i vilken mån som underrättelse har delats vidare till tredje part.

Regeringen har under hösten avvisat Socialliberalernas begäran. 

I spåren av terrorattacken i Paris så flaggar regeringen nu för att det behövs ytterligare lagliga medel för säkerhetstjänsterna att övervaka medborgare. 

Socialliberalerna motsätter sig utökade övervakningsmetoder tills dess att FRA lagen har utvärderats i enlighet med vår begäran till regeringen den 4 juni 2015. 

Valdi Ivancic

Partiledare

Mathias Darmell 

Talesperson 

Öppet brev 20150604

Kommentar gällande dagens Folkpartistiska utspel

Kommentar gällande dagens Folkpartistiska utspel

Folkpartiet meddelade under en presskonferens idag att partiet vill att Sverige ska skicka krigsmateriel till den kurdiska organisationen Peshmerga. 

Socialliberalerna anser att förslaget är högst märkligt och oansvarigt. 

Förslaget är märkligt dels för att Folkpartiet vill exportera svenska vapen till en krigförande organisation, dels för att det är en organisation som vi vet väldigt lite om.

Väst har sedan tidigare dåliga erfarenheter av att beväpna olika milisgrupper och det finns stora risker att det kommer att slå tillbaka på det egentliga syftet. 

Sverige bör i dagsläget avvakta den formella begäran från Frankrike och därefter ta ställning till på vilket sätt Sverige kan bistå i kampen mot Daesh.

Valdi Ivancic
partiledare
Mathias Darmell
talesperson i EU- och migrationsfrågor

Den cementerade blockpolitiken

Den cementerade blockpolitiken

Den cementering av blockpolitiken som pågått under de senaste 10 åren, hotar flerpartisystemet och parlamentarismen så som vi känner den. Blockpolitiken försvagar oppositionen som riskerar att bli smal och likriktad. Att till och med bedriva opposition i en allians är att kväva alldeles för många väljares röster och att samtidigt skapa utrymme för populister och missnöjespartier att flytta fram sina positioner.

Allianser i opposition skapar hinder för en bred opinionsbildning som är den viktigaste faktorn i den demokratiska processen. 

Sverige behöver mer än någonsin en tydlig socialliberal opinionsbildare i det politiska, demokratiska och värderingsmässiga kaos som råder i riksdagen, i media och i vårt samhälle i stort. 

Sverige behöver ett parti som sätter värderingar högst upp på agendan. Ett parti vars ideologiska grund alltid är tydlig och alltid genomsyrar sakpolitiken. Ett parti som i nöd och lust alltid står upp för demokratin, för humanismen och för individen. 

Detta parti saknas i Sveriges riksdag.

Mathias Darmell

Partier i förändring

Partier i förändring

Ett parti är en sammanslutning kring värderingar. Det är värderingarna som är grunden till partiet och den politik som förs.
Visst kan partier över lång tid bygga om i grunden men det sker inte på 10-20 år utan väldigt långsamt, ett steg i taget. Moderaterna är ett exempel där detta skett om man följer utvecklingen i partiet under det senaste seklet.

V och SD har under en relativt kort tid putsat på fasaden för att göra upp med tydliga (dölja) konsekvenser av deras värderingar och politik. Men grunden är den samma och förvirringen är total.

När ett parti tappar fotfäste från sina värderingar, vilka det än må vara så är det dags att starta ett nytt parti och bygga det på en väldigt stadig grund.

Mathias Darmell