Europa behöver EU och EU behöver reformer

Europa behöver EU och EU behöver reformer

Ska Européer ha någon suveränitet i den globala världen så behövs EU. Ska demokratin värnas i den nya världsordningen så behövs EU.

De problem vi ser i dagens EU med bristande insyn, demokratiskt underskott, ett svagt medborgerligt engagemang och ineffektivitet kan allt härledas till systematiken med Europeiska rådet och ministerrådet. Här krävs omfattande reformer.

Mellanstatligheten måste ersättas av en folkvald regering. Ett federalt system med tydlig maktfördelning mellan EU och medlemsstater. Det betyder inte mer centralisering men ett starkare och tydligare EU.

Mathias Darmell

Talesperson i EU- och migrationsfrågor

Annonser